Overslaan en naar de inhoud gaan

Wij staan erop onze klant afgewerkte gedraaide of gefreesde producten

van de hoogste kwaliteit te bezorgen. Dit verzekeren we door een strenge manuele controle, in-process controle, CNC meetbanken (CMM's) en ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

Ons kwaliteitsbeleid

Als bedrijfsleider / directieverantwoordelijke van Meta-Tec & Finemechanics Europe, actief in de industriële toelevering van draai- en freeswerk en in de productie en assemblage van hoogprecisie mechanische onderdelen, leg ik met deze beleidsverklaring de intentie vast om aan de eisen van het ISO9001-kwaliteitsmanagementsysteem te voldoen, deze te ondersteunen, te implementeren en continu te verbeteren.


Klantgericht denken is onze hoogste prioriteit. Daarom stellen wij ons tot doel:

  • flexibel en creatief in te gaan op elke vraag van de klant
  • onze producten tegen een correcte prijs aan de klant af te leveren, en die overeen te stemmen met de klanteneisen en met de algemeen geldende normen
  • te streven naar een optimaal niveau van kwaliteit en klantenklachten te vermijden
  • te voldoen aan zowel de eisen van klanten als aan wet- en regelgeving

Een hecht en langdurig partnership met al onze klanten is hierbij ons einddoel. Met dit beleid verbinden wij er ons toe tot het voldoen aan de eisen van dit kwaliteitsmanagementsysteem en het verbeteren van de efficiëntie ervan.

Om steeds te zorgen dat de klanten tevreden zijn, stellen we voldoende middelen en de gepaste infrastructuur ter beschikking. We waarborgen een goede opleiding van al onze medewerkers zodat deze kwaliteitsbewust hun taken kunnen uitvoeren. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Meta-Tec wordt continu verbeterd door het trekken van lessen uit klantenklachten en afwijkingen en het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen.

De realisatie van dit kwaliteitsbeleid en het gestelde doel is een taak van iedere werknemer om te garanderen dat de goede werking van het bedrijf en het kwaliteitsmanagementsysteem gewaarborgd wordt. Dit kwaliteitsbeleid wordt eens om de drie jaar beoordeeld op voortdurende geschiktheid.


ISO 9001

Sinds de opstart heeft Meta-Tec zich steeds toegespitst op het zeer nauwkeurige werk. Dit was enkel mogelijk dank zij een goed onderbouwd en onderhouden Kwaliteitsmanagementsysteem.

In 1994 besloot men deze voor de eerste keer extern te laten auditen. We zijn dan ook fier ISO 9001 (of equivalente voorgangers) gecertificeerd te zijn sinds 1994 tot heden.  

  • In 1994 werd met succes de ISO 9002 norm behaald op 10/02/94 (certificaat EUROSYM 94-60-K).
  • In 2003 werd overgeschakeld naar ISO 9001 - 2000 (certficaat BVQI - 126756).
  • In augustus 2014 vond de externe audit ISO 9001 : 2008 plaats door DNV.
  • In augustus 2018 vond de transitie naar ISO 9001 : 2015 plaats en werd het certificaat overhandigd door DNV. 
  • In maart 2021 werden zowel Meta-Tec als Finemechanics Europe ISO 9001 : 2015 gecertificeerd door DNV.